Thông tin‎ > ‎

Tin cập nhật: chuyển đổi từ bảng tính cũ sang Google Sheets mới

đăng 23:28, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:39, 7 thg 4, 2015 ]
Như đã
thông báo, các bảng tính cũ (những bảng tính được tạo trước tháng 12/2013 bao gồm cả các bản sao tiếp theo) sẽ bắt đầu được dần dần chuyển đổi sang các phiên bản mới của Google Sheets cho các tên miền Google Apps sử dụng Bản phát hành nhanh, và các tên miền sử dụng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau đó.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dnREVkxxNFBoZEk/view?usp=sharing