Trong một bản thử nghiệm chúng tôi thực hiện trong tháng 10, khách có thể lập tức tìm thấy email liên quan, các tập tin Google Drive, các sự kiện trong Calendar khi thực hiện thao tác tìm kiếm trong Gmail.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMS1MzN252bUhITUk/view?usp=sharing