Thông tin‎ > ‎

Tìm kiếm delegated contacts

đăng 21:07, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:32, 7 thg 4, 2015 ]
Delegated contacts (uỷ quyền địa chỉ liên hệ) cho phép người dùng doanh nghiệp ùy quyền truy cập đến các địa chỉ liên lạc trong "My Contacts" của họ mà không cần cấp quyền truy cập vào email hoặc bất cứ ứng dụng nào khác trong tài khoản của họ.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bDVIT1BNdldZbjA/view?usp=sharing