Thông tin‎ > ‎

Tìm hiểu về trang đăng nhập vào Google mới

đăng 17:50, 12 thg 4, 2017 bởi My Lien
Trong vài tuần tới, trang đăng nhập vào Tài khoản Google của người dùng trông sẽ khác hơn một chút.
Trang đăng nhập mới sẽ hiển thị trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng. Người dùng sẽ thấy khi đăng nhập vào một ứng dụng của Google hay một dịch vụ của Google trên trình duyệt, như Chrome.
https://docs.google.com/document/d/1RjIPiI-YaOLCEUXPHZLF0t7BqQcv_3kFCOReGB99mm8/edit?usp=sharing