Thông tin‎ > ‎

Tìm hiểu thêm về Google Apps Password Sync (phiên bản cập nhật)

đăng 20:06, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:23, 7 thg 4, 2015 ]
Đây là bản phát hành mô tả những cập nhật và cải tiến cho phiên bản mới nhất của Google Apps Password Sync (GAPS).

Phiên bản 1.1

  • Điểm mới

https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/lvtech---google-apps-for-work/thong-tin/_draft_post/xemhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aW1DUEw4YWwyeWM/view?usp=sharingthem.png