Thông tin‎ > ‎

Tiết kiệm thời gian với Google Calendar trên Android và iOS

đăng 17:48, 11 thg 10, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:49, 11 thg 10, 2016 ]
Một số chủ đề cần phải thảo luận trực tiếp trong các cuộc họp là tốt nhất, nhưng việc chuẩn bị cho cuộc họp gây mất quá nhiều thời gian. Bất kể là việc phối hợp các múi giờ, vấn đề tìm phòng hoặc tìm thời gian làm việc của vài người đều làm mất thời gian.
https://docs.google.com/document/d/1rOdVqWjcNUmIpKcdqSbHzv07mVtEYYAf_2QeCCgoKLQ/edit?usp=sharing