Thông tin‎ > ‎

Tiếp cận thế giới với Google Translate

đăng 16:36, 3 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:40, 3 thg 12, 2015 ]
Giúp người dùng có thể dịch văn bản trực quan bằng bảy ngôn ngữ ngay lập tức. Chỉ cần mở ứng dụng, nhấp vào camera và đánh dấu văn bản cần dịch như biển hiệu đường phố, thành phần nguyên liệu, hướng dẫn sử dụng, v.v... Người dùng sẽ thấy kết nối Internet và dữ liệu của điện thoại di động.
https://docs.google.com/document/d/1FYRSvuN76G0fE0tRQpTtuzdf9YFte2LJuYaKhXCHpjY/edit?usp=sharing