Thông tin‎ > ‎

Thực hiện cuộc gọi từ Hangouts trên Google

đăng 19:47, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:03, 7 thg 4, 2015 ]
Dành cho những ai đang thử cũng như đã sử dụng Hangouts của máy tính trong Gmail, Google plus và phần mở rộng của Chrome

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOGFNZjZHVUt3dEU/view?usp=sharing