Thông tin‎ > ‎

Thông tin số liệu cộng đồng mới của Google+

đăng 16:56, 2 thg 1, 2018 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:56, 2 thg 1, 2018 ]
Đầu năm nay, Google đã công bố bổ sung các số liệu của Google+ để hiểu rõ hơn về
hoạt động của người dùngcác chỉ số cấp cộng đồng. Google đang tiếp tục nỗ lực để quản lý cộng đồng Google+ bằng cách giới thiệu số liệu cộng đồng của Google+, được thể hiện ở hai nơi: Admin console và trong trang tổng quan Google+ Cộng đồng
https://docs.google.com/document/d/1diS2hovwjZE-1BG-D20badS4OMXhFheo-p2svW4K29g/edit?usp=sharing