Thông tin‎ > ‎

Thông báo trong việc gửi và nhận email

đăng 17:28, 30 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:29, 30 thg 4, 2015 ]
Gửi hay nhận email là điều mà chúng ta thực hiện thường xuyên trong ngày và hầu như việc gửi, nhận email không có gì gọi là rắc rối. Tuy nhiên, khi việc gửi và nhận email xảy ra lỗi
https://docs.google.com/document/d/1IJc-fHoBAbF0renqoWG7yB-RQQD9Q8izjYKLVLvr5tc/edit?usp=sharing
Comments