Thông tin‎ > ‎

Thông báo thiết bị và trình duyệt đăng nhập cho tài khoản Google

đăng 17:39, 19 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:40, 19 thg 7, 2015 ]
Chủ tài khoản Google for Work sẽ nhận được email khi hệ thống Google không thể xác định trước đó họ có sử dụng sử dụng trình duyệt hoặc thiết bị đặc biệt để đăng nhập hay không. Các cá nhân cũng có thể xem danh sách các thiết bị sử dụng gần đây và lần đăng nhập cuối cùng trên trang
Đăng nhập và Bảo mật và nếu thấy có vẻ khả nghi, hãy nhanh chóng hành động.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZFA1YTRFNm9yc3M/view?usp=sharing