Thông tin‎ > ‎

Thông báo bảng tính cũ đang chuyển sang phiên bản mới của Google Sheets

đăng 23:52, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:45, 7 thg 4, 2015 ]
Bắt đầu tuần này, người dùng đang sử dụng spreadsheet cũ (được tạo trước tháng 12/2013, bao gồm bất kỳ bản sao kế đó) trong tên miền Google Apps trên Bản phát hành nhanh sẽ thấy thông báo về việc chuyển sang phiên bản mới của Google Sheets.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bHFBLXdoNVVha1E/view?usp=sharing