Thông tin‎ > ‎

Thiết lập mới dành cho Lịch Sinh nhật trên web

đăng 00:03, 3 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:02, 20 thg 4, 2015 ]
Như đã thông báo về
phiên bản mới của ứng dụng Google Calendar dành cho Android, Google sẽ đưa ra các thiết lập Lịch Sinh nhật mới trên
web
  • Lịch Sinh nhật có thể được ẩn từ “Lịch của tôi”.
  • Kiểm tra các ngày sinh nhật được hiển thị từ Google+.