Thông tin‎ > ‎

Thêm tài nguyên được chia sẻ dạng "Hiển thị rảnh/bận" trong Google Calendar

đăng 16:43, 14 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:45, 14 thg 1, 2016 ]
Hiện tại, khi quản trị viên Google Apps tạo tài nguyên calendar mới trong giao diện Admin console, tài nguyên này sẽ được chia sẻ dạng “
See only free/busy” (“Hiển thị rảnh/bận”) với mọi người trong miền khi tùy chọn chia sẻ nội bộ dành cho lịch phụ được cài đặt dạng “Ẩn chi tiết sự kiện” (“Hide event details”).
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMclBwc01TVXdYME0/view?usp=sharing