Thông tin‎ > ‎

Thêm nhiều tùy chọn dành cho Google Sheets

đăng 17:46, 30 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:48, 30 thg 6, 2015 ]
Khi làm việc với bảng tính, điều quan trọng là định dạng được những số liệu thô và biến những số liệu này thành một báo cáo. Giờ đây, với bản cập nhật dành cho Google Sheets trên web, việc xử lý những số liệu thô này đã được khả dụng, thậm chí bản cập nhật này còn cung cấp cho người dùng nhiều cách để hình dung và phân tích dữ liệu.
https://docs.google.com/document/d/1lYkihq1N8wEFw_cXAq70z3j1i0YDJaNQ06AQuGE7pwg/edit?usp=sharing