Thông tin‎ > ‎

Thêm hình ảnh vào câu hỏi và câu trả lời trong Google Forms

đăng 17:36, 19 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:37, 19 thg 8, 2016 ]
Google Forms (Biểu mẫu) giúp người dùng dễ dàng tạo, chia sẻ và phân tích các cuộc khảo sát. Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể tạo biểu mẫu hiệu quả hơn bằng cách chèn hình ảnh vào câu hỏi khảo sát hoặc thêm hình ảnh như nhiều lựa chọn hoặc tùy chọn checkbox trong Biểu mẫu trên web.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcV9NUmk0b1J3Uzg/view?usp=sharing