Để hỗ trợ người dùng chỉnh sửa Google Docs khi đăng nhập vào nhiều tài khoản trong bản phát hành sắp tới, Google đã  thay đổi URL đăng nhập chỉnh sửa Docs, người dùng Google Apps sẽ không sử dụng các định dạng /a/tên miền như trước đây mà thay vào đó sử dụng định dạng /u/.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3M0kyNlo1ZTltXzA/view?usp=sharing