Thông tin‎ > ‎

Thay đổi thư mục Drive và cấu trúc URL trang

đăng 17:55, 18 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:57, 18 thg 5, 2015 ]
Để cải tiến hiệu suất tổng thể, Google đang chuyển từ việc sử dụng dấu thăng (#) sang sử dụng các API HTML5 History trong Google Drive. Điều này nghĩa là kể từ nay trở đi, thư mục Google Drive và các URLs sẽ không còn bao gồm dấu thăng
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3azlPZXlROU5UdDQ/view?usp=sharing