Thông tin‎ > ‎

Thay đổi tên miền chính trong giao diện Admin console

đăng 17:47, 5 thg 9, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:52, 5 thg 9, 2016 ]
Google vừa ra mắt tính năng mới giúp người dùng thay đổi tên miền chính trực tiếp từ giao diện Admin console, trong trường hợp doanh nghiệp đổi tên hoặc mua tên miền mới. Chỉ cần làm theo
hướng dẫn để đổi tên miền chính hiện tại với bất kỳ tên miền phụ được xác minh.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMa3lOMFl1bmU0dUE/view?usp=sharing