Thông tin‎ > ‎

Thay đổi nhận xét trên YouTube đối với khách hàng Google Apps

đăng 17:55, 2 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:56, 2 thg 8, 2015 ]
Tuần này Google đã thông báo một số thay đổi sắp tới, kể từ nay Google+ và
YouTube sẽ tương tác để hoạt động nhận xét đơn giản và hợp lý hơn. Đối với khách hàng Google Apps đã kích hoạt YouTube, có vài thay đổi quan trọng nổi bật
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UnBqdDV3ajg2c2c/view?usp=sharing