Thông tin‎ > ‎

Thay đổi hình đại diện mặc định đối với tài khoản Google

đăng 18:09, 4 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:10, 4 thg 10, 2015 ]
Người dùng Google đã kích hoạt Google+ có thể tùy chọn thêm hình đại diện vào hồ sơ khi đăng nhập và hiển thị rõ tài khoản hiện đang sử dụng. Để mở rộng tiện ích đối với tài khoản không thêm hình đại diện vào hồ sơ, Google sẽ thay thế hình đại diện tài khoản Google theo mặc định
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eDlEVm9LUi13emM/view?usp=sharing