Thông tin‎ > ‎

Thay đổi dịch vụ thư trong Apps Script

đăng 17:48, 23 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:50, 23 thg 3, 2016 ]
Có hai cách để gửi email trong Apps Script: MailApp’s
sendEmail và MailApp’s sendEmail. Một trong những khác biệt giữa hai phương thức này chính là phương thức gửi mail của MailApp’s sendEmail không yêu cầu nhà phát triển phải là người dùng Gmail.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbm1pckF5cTBEY1k/view?usp=sharing