Thông tin‎ > ‎

Thay đổi cách thiết lập quy tắc lưu giữ mới trong Google Apps Vault

đăng 17:57, 15 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:58, 15 thg 7, 2015 ]
Bắt đầu từ hôm nay, Google thay đổi cách quản trị thiết lập các quy tắc lưu giữ mới trong Google Apps Vault.
Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ cài đặt lưu giữ hiện tại nào, quy tắc này sẽ tiếp tục lưu giữ và xóa các tin nhắn theo cấu hình ban đầu. Trong tương lai, quản trị viên sẽ được nhắc chọn một trong các tùy chọn sau khi thiết lập quy tắc mới
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dTM5b08tS1NBcGs/view?usp=sharing