Thông tin‎ > ‎

Thay đổi bộ lọc, chủ đề và bố cục trong Google Sheets và Slides trên iOS

đăng 17:44, 1 thg 4, 2016 bởi My Lien
Phiên bản mới Google Sheets và Slides trên iOS hiện đã khả dụng trên App Store.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Triển khai dần (có thể kéo dài hơn 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbWRQSVh0SnpjQTQ/view?usp=sharing