Thông tin‎ > ‎

Tạo quy tắc lưu giữ

đăng 22:00, 19 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 22:01, 19 thg 8, 2015 ]
Quy tắc lưu giữ cho phép người dùng hoặc tổ chức, doanh nghiệp bảo vệ thư trong Vault vô thời hạn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc lưu giữ. Nếu người dùng xóa các thư được lưu giữ, họ sẽ không thấy hiển thị trong Gmail nhưng những thư này không bị xóa khỏi máy chủ Google cho đến khi lưu giữ được gỡ bỏ
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RTNSelUtT3p0MGs/view?usp=sharing