Thông tin‎ > ‎

Tạo danh mục tùy chỉnh thuộc tính người dùng trong Admin console

đăng 17:48, 23 thg 10, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:39, 26 thg 10, 2016 ]
Trước đây, quản trị viên có thể thêm, chỉnh sửa và xem nhiều chi tiết đa dạng về người dùng trong
Admin console, từ thông tin cơ bản như tên và địa chỉ email đến các dữ liệu liên quan đến công việc như chức danh và phòng ban; sử dụng công cụ Admin SDK hoặc Google Cloud Directory Sync
https://docs.google.com/document/d/1cNgBQjmaEjD70RjrwgTl17JmmQnu_bMHKOMUeFtW0IU/edit?usp=sharing