Thông tin‎ > ‎

Tải về email nhúng trong thư Gmail

đăng 19:27, 6 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:28, 6 thg 9, 2015 ]
Một số email máy khách của bên thứ ba có thể nhúng toàn bộ thư như tập tin đính kèm. Điều này tạo ra chuẩn Internet về định dạng của thư điện tử (MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions)
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YlVqWUlfR3Q0LVk/view?usp=sharing