Thông tin‎ > ‎

Tại sao phải bảo vệ tài khoản Google và Google Apps với Cảnh báo mật khẩu

đăng 17:46, 7 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:00, 7 thg 5, 2015 ]
Q: Khi nào Cảnh báo mật khẩu có hiệu lực?
A: Cảnh báo mật khẩu sẽ tự khởi chạy vào lần sau khi bạn nhập mật khẩu vào accounts.google.com.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZFNLS25hUDAyS00/view?usp=sharing