Thông tin‎ > ‎

Sự minh bạch trong báo cáo dữ liệu

đăng 21:17, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:41, 7 thg 4, 2015 ]
Trang báo cáo hoạt động sử dụng các ứng dụng cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về cách thức mà  tổ chức của bạn sử dụng Gmail và Drive. Bạn có thể kiểm soát hoạt động email trong thời gian cụ thể, xem có bao nhiêu tập tin người dùng tạo và chia sẻ, phát hiện người dùng đạt đến giới hạn lưu trữ trên Drive của họ, và nhiều hơn nữa.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RWJ3b1p0Szdwbkk/view?usp=sharing