Thông tin‎ > ‎

Sao chép và dán biểu đồ trong Google Sheets

đăng 20:11, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:35, 7 thg 4, 2015 ]
Những người sử dụng Google Sheets sẽ có thể sao chép và dán biểu đồ với độ trung thực cao và đầy đủ chức năng trong cùng một bảng tính hoặc giữa các bảng tính với nhau.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZERfbFhnUHdLQU0/view?usp=sharing