Thông tin‎ > ‎

Restricted Communities: tính năng mới của Google+

đăng 20:57, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:25, 7 thg 4, 2015 ]
Vào ngày 05/11/2013, Google đã tung ra một tính năng trong Google+, đó là Restricted Communities (c
ộng đồng bị hạn chế). Điều này có nghĩa rằng những khách hàng Google Apps Business sẽ có thể hạn chế các cộng đồng (communities) cho riêng tổ chức của họ. 

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WUNCWlVURjkxQWs/view?usp=sharing