Giao diện điều khiển Admin console đã được thiết kế lại để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của quản trị viên Google Apps, đưa điều khiển quan trọng nhất lên vị trí hàng đầu và trung tâm, điều này tạo điều kiện dễ dàng hơn bao giờ hết để hoàn thành các nhiệm vụ phổ biến nhất
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZWRoRGhaMWFwbkU/view?usp=sharing