Thông tin‎ > ‎

Quản trị và hiển thị phân tích cấp doanh nghiệp trong G Suite

đăng 17:18, 10 thg 2, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:20, 10 thg 2, 2017 ]
Điểm mới: Quy mô, tốc độ, tổng chi phí thấp. Các dịch vụ đám mây cung cấp cho doanh nghiệp nguồn lợi ích đáng kể, và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm tự do cộng tác theo tùy nhu cầu của họ, trong đó có G Suite hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn thế giới với bộ ứng dụng thông minh. Ngày nay, có hơn 3 triệu doanh nghiệp làm việc trên nền tảng G Suite để làm việc với nhau dễ dàng hơn, bao gồm
Whirlpool, PWCWoolworths.
https://docs.google.com/a/gooapps.edu.vn/document/d/1Rg3NjYQQo30MUAud04CyDNfqTigOwoj6gPHczkXOvr4/edit?usp=sharing