Thông tin‎ > ‎

Quản trị miền dành cho Google Drive

đăng 01:28, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:13, 7 thg 4, 2015 ]
Năm 2013, Google đã phát triển và cho trải nghiệm Google Apps Marketplace mới và cải tiến, cho phép các quản trị viên để có thể tìm kiếm, quản lý và triển khai các ứng dụng của bên thứ ba trực tiếp từ Google Apps Admin Console.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTWkwNzVKVzZrbTg/view?usp=sharing