Các tính năng kiểm định quản trị cung cấp tốt hơn trong việc bảo mật email và kiểm soát bằng cách cho phép quản trị viên điều tiết khi bắt gặp những email thuộc tên miền tổ chức đáp ứng một số điều kiện nhất định.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SDBqeXlsck9UX28/view?usp=sharing