Thông tin‎ > ‎

Quản lý và sử dụng hiệu quả nhất với di động Android

đăng 17:35, 17 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:27, 25 thg 10, 2016 ]
Phải thừa nhận rằng, một trong những khía cạnh thú vị nhất của thiết bị di động là tiềm năng thay đổi phương thức kinh doanh. Thông thường thì sự biến chuyển lại kéo theo một loạt hệ quả mới, lại đặt vấn đề và thách thức mới cho các nhà hoạch định CNTT có nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng mới, quản lý cấu hình thiết bị và làm việc với các đối tác mới.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRTZGMm0tcUVYeUE/view?usp=sharing