Thông tin‎ > ‎

Quản lý từ xa các cuộc họp video qua Chromebox

đăng 19:31, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:30, 7 thg 4, 2015 ]
Giờ đây các quản trị viên có thể quản lý tốt hơn các cuộc gọi video qua Chromebox ngay từ giao diện Google Apps Admin console, với các tùy chọn như bắt đầu điều khiển từ xa, tắt tiếng và huỷ một cuộc họp
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Wlh6UzN5RkhtMkk/view?usp=sharing