Thông tin‎ > ‎

Quản lý SAML và ODIC và tùy chỉnh ứng dụng với Google Apps SSO

đăng 17:48, 15 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:51, 15 thg 10, 2015 ]
Doanh nghiệp ngày càng đầu tư vào nhiều ứng dụng điện toán đám mây để đáp ứng các trải nghiệm đơn giản, an toàn và tùy chỉnh cho người dùng và ngày nay các doanh nghiệp dần sử dụng rộng rãi và phổ biến các ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZlhtYlI3RHVTRHc/view?usp=sharing