Thông tin‎ > ‎

Quản lý mạng thống nhất cho các thiết bị

đăng 16:40, 29 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:42, 29 thg 4, 2015 ]
Từ giao diện duy nhất, quản trị viên Google Apps giờ đã có thể xác định và thiết lập các mạng cho di động, Chromebook và Chromebox cho các thiết bị hội họp. Trước đây, các quản trị viên phải cấu hình cùng một mạng ở nhiều nơi để kích hoạt cho các loại thiết bị khác nhau.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QXBTX2Q2M3duREU/view?usp=sharing