Thông tin‎ > ‎

Quản lý email hiệu quả với các cài đặt định tuyến trong giao diện điều khiển quản trị

đăng 17:09, 19 thg 2, 2017 bởi My Lien   [ cập nhật 23:43, 2 thg 4, 2017 bởi Vyvy Nguyen Thuy ]
Khách hàng G Suite sử dụng Gmail vì dễ sử dụng và đáng tin cậy và bởi vì có thể tùy chỉnh các cài đặt định tuyến doanh nghiệp cụ thể trong
Admin Console. Tuy nhiên, Google mở rộng các tính năng này để đáp ứng nhiều trường hợp sử dụng hơn, việc hiển thị các cài đặt này rất trực quan và chặt chẽ, từ đó việc quản lý các cài đặt định tuyến sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn.
https://docs.google.com/document/d/10yDnbo3RHDWfAkt2whtAeSLUwodZUu6UL2ie3afx_7w/edit?usp=sharing