Thông tin‎ > ‎

Phiên bản mới của Google Docs, Sheets, và Slides dành cho ứng dụng Android

đăng 01:10, 2 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:49, 7 thg 4, 2015 ]
Phiên bản mới của Google Docs, Sheets, và Slides ứng dụng dành cho Android nay đã khả dụng trên Google Play.

Ứng dụng Docs hiện tại có chức năng kiểm soát khoảng cách dòng, cho phép bạn chọn nhiều kiểu khác nhau như single (đơn), double (đôi) hoặc fractional (1.15 hay 1.5).

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QmJjamk2VFdpckk/view?usp=sharing