Phiên bản Google Docs mới dành cho Android hiện đã có trên Google Play. Các tính năng mới bao gồm:
        • Hỗ trợ lựa chọn, cắt, sao chép và dán văn bản cùng với hình ảnh, bảng biểu và biểu đồ trong Office Compatibility Mode. 
        • Khả năng chèn các liên kết trong tài liệu Google.
Tính năng dành cho người dùng:
Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Nguồn: LVtech