Thông tin‎ > ‎

Phiên bản chỉnh sửa Google Docs mới

đăng 17:57, 21 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:00, 21 thg 4, 2015 ]
Phiên bản Google Docs, Sheets, và Slides mới dành cho Android hiện đã khả dụng trên Google Play và phiên bản Docs mới dành cho iOS hiện đã khả dụng trên App Store. 
https://docs.google.com/document/d/1G0qxrkutVWwjIlstP33apQhhvXKPvnwDFDbJhgYfgjg/edit?usp=sharing