Google Apps Migration for Microsoft Exchange phiên bản 4.1 hiện đã khả dụng với các tính năng mới sau đây:
  • Google Apps Migration for Microsoft Exchange Email hiện đang sử dụng Email Migration API mới nhất (phiên bản 2).
  • Google Apps Migration for Microsoft Exchange hiện đang sử dụng Admin SDK API mới nhất (phiên bản 1) để xác nhận người dùng và tạo nhóm

    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3T3lnc0FZVk1ZbE0/view?usp=sharing