Thông tin‎ > ‎

Nội dung & màu sắc: cập nhật mới dành cho Docs, Sheets & Slides

đăng 19:53, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:02, 7 thg 4, 2015 ]
Bắt đầu từ hôm nay, khi tạo Docs, Sheets, Slide, Drawing, Forms và Apps Scripts trong Google Drive, bạn sẽ thấy nhiều màu sắc sinh động và được sắp xếp hợp lý hơn.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3V1o1RVdic3BFU1k/view?usp=sharing