Google vừa trình làng một số cải tiến trong tính năng trong Google Sheets, cung cấp nhanh hơn và kiểm soát chi tiết hơn khi khóa  những phần của nội dung trong bảng tính.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QmhIbnIxUUxZYms/view?usp=sharing