Thông tin‎ > ‎

Nhúng biểu đồ từ Google Sheets vào Google Docs và Slides

đăng 17:55, 26 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:56, 26 thg 5, 2016 ]
Biểu đồ giúp hiển thị dữ liệu trực quan và hấp dẫn. Trong công việc, một biểu đồ có thể được sử dụng trên nhiều tài liệu và trang trình bày giúp cho người dùng truyền đạt thông điệp tốt hơn và tăng cường tính thuyết phục.
https://docs.google.com/document/d/1e2eHxJutMixOL8PMWwVpvUBbRWcoOzoJqUFrW57-uwU/edit?usp=sharing