Thông tin‎ > ‎

Nhiều cải tiến hơn trong giao diện Admin console

đăng 17:49, 31 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:51, 31 thg 3, 2016 ]
Quản trị viên thường mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm trong giao diện
Admin console. Để đơn giản hóa việc tìm kiếm, Google đang tung ra tính năng nhận diện ngôn ngữ tự nhiên, truy vấn “free form ” trong giao diện điều khiển Admin console.
https://docs.google.com/document/d/1bI1E6MQnvejoYpMRWmOwnSIicNwEr8qDbs8UmAKQ7LM/edit?usp=sharing