Đây là tin dành cho các quản trị viên.

Như đã thông báo trước đây, Google sẽ đóng nhật ký kiểm tra Tài liệu cũ trong trang Báo cáo cũ và API kiểm tra Tài liệu vào ngày 15 tháng 4 năm 2015.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SVl5bTZkdGdReVE/view?usp=sharing