Thông tin‎ > ‎

Nhật ký kiểm tra Tài liệu cũ sẽ bị đóng vào ngày 15-4-2015

đăng 18:02, 13 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:21, 13 thg 4, 2015 ]
Đây là tin dành cho các quản trị viên.

Như đã thông báo trước đây, Google sẽ đóng nhật ký kiểm tra Tài liệu cũ trong trang Báo cáo cũ và API kiểm tra Tài liệu vào ngày 15 tháng 4 năm 2015.

https://drive.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0By2LWta_orC3SVl5bTZkdGdReVE/view